การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

 

 

 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

1. หมั่นตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด

  

2. ไม่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยที่ไม่มีความรู้

 

 3. ระวังไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ


 4. ไม่ใช้ไฟฟ้าหลายอย่างในปลั๊กตัวเดียวกัน

 

                                               5. ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อความปลอดภัย                                               

  

6. ต่อสายดินเพื่อให้ไฟฟ้าลงดิน

    

 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า / ตรวจไฟฟ้าประจำปี ติดต่อ

Visitors: 67,668