องค์ประกอบของไฟและประเภทเชื้อเพลิง

องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฏี

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

              การสันดาป หรือการเผาไหม้ (COMBUSTION) คือ ปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดจากการรวมตัวของเชื้อเพลิงกับออกซิเจน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความร้อนและแสงสว่างกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

            ก่อนที่ไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย  3 สิ่งต่อไปนี้ มารวมตัวกันในปริมาณที่เหมาะสม จึงจะเกิดขึ้นเป็นไฟได้ หรือเรียกว่า ทฤษฎีสามเหลี่ยมของไฟ คือ

                              1.เชื้อเพลิง (Fuel) ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส

                              2.ความร้อน (Heat) พอเพียงที่จะติดไฟได้

                              3.ออกซิเจน (Oxygen) ซึ่งะมีอยู่ในอากาศประมาน 21% โดยปริมาณ 

            เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ครบแล้วไฟจะเกิดลุกไหม้ขึ้นและเกิดปฎิกิริยาลูกโซ่

 

ประเภทของเชื้อเพลิง

1.เพลิงไหม้ประเภท A

เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในอาคารที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งเพลิงไหม้ประเภทนี้สามารถดับได้ด้วยน้ำเปล่า

 

2.เพลิงไหม้ประเภท

เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นน้ำมันดิบ น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน และก๊าซไวไฟ เช่น บูเทน (Butane) หรือ โพรเพน (Propane)

 

3.เพลิงไหม้ประเภท

เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ หรืออุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาที่ทำงาน เช่น มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

4.เพลิงไหม้ประเภท

เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะติดไฟได้ เช่น ไทเทเนียม  ,แมกนีเซียม , อลูมิเนียม และ โพแทสเซียม เพลิงไหม้ประเภทนี้ไม่สามารถดับด้วยน้ำเปล่าได้

 

5.เพลิงไหม้ประเภท K 

เกิดกับเครื่องครัว น้ำมันที่ใช้ในครัว ไขมันสัตว์ ไปจนถึงของเหลวที่ใช้ในการประกอบอาหาร

 

 

 

อบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ติดต่อ

 

Visitors: 67,674