การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย  ( Forklift ) 

Forklift truck carrying a stacked boxes pallet

 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ( Forklift ) ต้องผ่านการอบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย  ( Forklift ) ตามกฎหมาย
 • ห้ามบุคคล ซึ่งไม่มีหน้าที่ หรือไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทำการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) โดยเด็ดขาด
 • ในขณะที่มีการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์  ( Forklift )  ห้ามบุคคลอื่นโดยสาร หรือขึ้นไปอยู่บนรถ
 • ก่อนใช้โฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) ในแต่ละวัน ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ขับขี่ ต้องทำการตรวจสอบสภาพรถทุกครั้ง (สภาพภายนอก, ระบบบังคับการ, ระบบห้ามล้อ)
 • เมื่อยกของที่มีขนาดใหญ่กว่า ช่วงยาวของงา จะต้องทำการผูกมัดของที่ยกให้ยึดติดมั่นคงกับโฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) 
 • การขับรถโฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) ลงตามทางลาด ผู้ขับขี่จะต้องใช้เกียร์ต่ำ
 • การบรรทุกของ ห้ามบรรทุกของหนักเกินกว่าพิกัดที่กำหนดไว้ และห้ามบรรทุกของสูงเกินไป เพราะจะบังสายตาของผู้ขับขี่
 • ห้ามทำการยก หรือบรรทุกของเกินอัตราที่พื้น หรือกระดานทางลาดจะรับน้ำหนักไว้ได้
 • พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) ต้องสวมหมวกนิรภัย โฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) ต้องมีหลังคาโครงเหล็กปกคลุมเหนือตัวคนขับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันของตกใส่จากที่สูง
 • ผู้ขับขี่โฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) ต้องสำรวจเส้นทางให้แน่ใจว่า เส้นทางที่จะควบคุมรถให้วิ่งไปนั้น มีความกว้างเพียงพอที่รถ จะวิ่งผ่านไปได้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง
 • ก่อนจะเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ ( Forklift )  ต้องยกงาให้พ้นจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และเมื่อรถโฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) วิ่งให้ยกงาสูงกว่าระดับพื้นไม่เกิน 30 เซนติเมตร พร้อมทั้งยกปลายงา
      เข้าหาคนขับ เพื่อป้องกันวัตถุที่ยกไหลตกลงมา
 • เมื่อเลิกใช้งาน ต้องปล่อยงาให้ลงต่ำแตะพื้น ในลักษณะวางขนานกับพื้น ดับเครื่อง ห้ามดึงล้อมือ ถ้าจอดไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นเอียงต้องใช้ไม้หมอนยันล้อไว้ เพื่อป้องกันรถไหล
 • ต้องให้สัญญาณเสียงและไฟกระพริบ เมื่อรถโฟล์คลิฟท์  ( Forklift ) วิ่งถอยหลัง
 • ควรปรับระยะกว้างของงาให้กว้างที่สุดและพอเหมาะกับพื้นรองยก เพื่อไม่ให้วัสดุเอียงตก และเพื่อกระจายน้ำหนัก
 • การสอดงา ควรให้งาทั้งสองห่างจากศูนย์กลางพื้นรองยกเท่ากัน เพื่อรักษาสมดุลของวัตถุ
 • เมื่อต้องการใช้โฟล์คลิฟท์  ( Forklift )  ในสถานที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือ ในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างทางข้างหน้า และรอบบริเวณทำงาน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับโฟล์คลิฟท์


 

 

อบรมการขับขี่โฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

Visitors: 67,645